Światowy Dzień Wody

22 dnia marca każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Wody. W tym roku święto kładzie nacisk na temat wód transgranicznych ich dzielenia i możliwości.

Dzień został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji UNCED w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Obchody Światowego Dnia Wody ustalono na dzień 22 marca. Pierwsze obchody odbyły się w r. 1993. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. (źródło: Wikipedia.org)

Niech ten dzień skłoni nas do refleksji nad sposobem gospodarowania wodą w naszych domach jak i naszym bliskim otoczeniu. Zastanówmy się przez chwile czy nie lepiej by się żyło w mieście, w którym problem zanieczyszczenia wód nie miałby miejsca. Nasze rzeki, źródła, jeziora i stawy wymagają od nas jeszcze wielu lat pracy i działań proekologicznych, aby można było stwierdzić, że zrobiliśmy wszystko by przywrócić ich naturalną bioróżnorodność i cieszyć się ich czystością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.