Wolontariat

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w procesie przywracania czystości naszej rzeki. Na obecnym etapie gromadzimy informacje dotyczące Bytomki i rejonu jej dorzecza.

Kontakt: grupa@rzeka.org