Nasz cel

Biorąc pod uwagę inne programy oczyszczania rzek zarówno w Polsce jak i Europie, a także uwzględniając lokalne uwarunkowania chcemy informować wszystkich zainteresowanych o problemach oraz możliwych rozwiązaniach rekultywacji w obszarze koryta rzeki Bytomki.

Naszym celem jest aktywizowanie grupy ludzi zaangażowanych w prace związane z pielęgnacją rzeki oraz przekazywanie bieżących informacji z terenu.

Grupa rzeka.org