Kim jesteśmy

Jesteśmy mieszkańcami miast położonych nad Bytomką. Od najmłodszych lat mieliśmy styczność z rzeką zwaną powszechnie ściekiem.

Dziś chcemy wziąć udział w procesie odbudowy bioróżnorodności w dolinie rzeki oraz przyczynić się do znaczącej poprawy jakości jej wody. Chcemy zmienić dotychczasowe znaczenie pojęcia „Bytomka”.

Grupa rzeka.org