Hydrografia

(Warunki hydrograficzne miasta Bytom)

Bytom położony jest w strefie wododziałowej pomiędzy dorzeczem Wisły i Odry.

Większa część terytorium Bytomia należy do dorzecza Odry i odwadniana jest przez Bytomkę oraz Potok Mikulczycki. Pozostała część oddaje swe wody do Szarlejki i Brynicy.

źródło: Wikipedia