Czysta woda w Julce!

Z przyjemnością informujemy o zdecydowanym(!) poprawieniu stanu czystości wody w jednym z cieków zasilających Bytomkę. Ten bytomski prawobrzeżny dopływ rzeki znany jest pod różnymi nazwami: Potok Miechowicki, Rów Miechowicki czy wreszcie Julka. Początek bierze w Miechowicach a wpływa do Bytomki na granicy Bytomia, Rudy Śląskiej i Zabrza. Prezentowane zdjęcia wykonano w bytomskiej dzielnicy Bobrek.

Historyczna nazwa cieku Julka pochodzić może od dawnej nazwy huty Bobrek – Julienhutte. Jak informują starsi mieszkańcy okolicy, na drodze do Zabrza przy moście nad potokiem znajdowała się kiedyś tabliczka z nazwą Julka.

Jeszcze w zeszłym roku w rzeczce tej obserwowaliśmy wodę o jakości, do której w naszym mieście ludzie przyzwyczaili się od kilkudziesięciu lat – szarej, nieprzezroczystej, o niepewnym zapachu. Dziś można już cieszyć oko zupełnie nowym widokiem. Woda przypomina jakością górski potok, widać dno, kamienie, piasek, powietrze daje neutralną woń.

Taki stan rzeczy jest wynikiem ogromnej inwestycji, za którą stoją unijne pieniądze i działania Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Zainwestowano w tym rejonie w dwie oczyszczalnie ścieków (Miechowice i Bobrek), zastąpiono stary podziemny rurociąg nową infrastrukturą, skanalizowano część budynków, wyczyszczono i zrewitalizowano odcinki koryta cieku.

Jak widać na zdjęciach takie inwestycje przynoszą efekty. Teraz czekamy na pojawienie się w nowym ekosystemie niespotykanych dotąd gatunków zwierząt wodnych i nie tylko. Okolica jest na tyle interesująca, że w przyszłości warto rozważyć tu budowę ścieżki rowerowej.

1 komentarz w “Czysta woda w Julce!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.