Walory przyrodnicze doliny Bytomki

Dolina ta położona jest w gminie Bytom, Ruda Śląska, Zabrze i Gliwice. W wielu miejscach jest silnie przekształcona przyrodniczo, co widoczne jest szczególnie tam, gdzie rzeka płynie pomiędzy hałdami. Nie mniej zachowały się i powstały w tej dolinie ginące i unikatowe w skali regionu siedliska.Największe jednolite gatunkowo powierzchnie roślinności zielnej tworzą w niej szuwary, głównie trzcinowe i pałkowe. Natomiast  zadrzewienia budują przede wszystkim wierzby białe i kruche oraz topole. Przyrodniczo najcenniejsze w tej dolinie są stawy zapadliskowe, rozlewiska, mokre i wilgotne łąki oraz okresowe oczka wodne. Z roślinności zielnej związanej z siedliskami wodno-błotnymi można tam napotkać m. in. płaty turzyc, jeżogłówki gałęzistej, jaskra jadowitego, karbieńca pospolitego, mozgi trzcinowatej, wiązówki błotnej i bodziszka błotnego.
W dolinie Bytomki do lęgów przystępuje 97 gatunków ptaków, co stanowi prawie połowę gatunków ornitofauny lęgowej Polski. Są to: łabędź niemy, krzyżówka, głowienka, czernica, kuropatwa, przepiórka, bażant, perkozek, perkoz dwuczuby, bąk, bączek, błotniak stawowy, myszołów, pustułka, wodnik, kropiatka, derkacz, kokoszka, łyska, sieweczka rzeczna, czajka, krwawodziób, grzywacz, sierpówka, turkawka, kukułka, puszczyk, uszatka, zimorodek, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł zielony, dzięcioł duży, dzięciołek, skowronek, dymówka, oknówka, świergotek drzewny, świergotek łąkowy, pliszka żółta, pliszka siwa, strzyżyk, pokrzywnica, rudzik, słowik szary, słowik rdzawy, kopciuszek, pleszka, pokląskwa, kląskawka, białorzytka, kos, kwiczoł śpiewak, świerszczak, strumieniówka, brzęczka, rokitniczka, łozówka, trzcinniczek, trzciniak, zaganiacz, piegża, cierniówka, gajówka, kapturka, świstunka leśna, pierwiosnek, piecuszek, muchołówka szara, muchołówka żałobna, raniuszek, sikora uboga, czarnogłówka, bogatka, modraszka, kowalik, pełzacz ogrodowy, remiz, wilga, gąsiorek, sójka, sroka, kawka, wrona siwa, szpak, wróbel, mazurek, zięba, kulczyk, dzwoniec, szczygieł, makolągwa, grubodziób, trznadel, ortolan, potrzos i potrzeszcz.

Dolina ta, to miejsce zimowania niektórych gatunków ptaków wodno-błotnych, głównie kokoszki wodnej i wodnika. Jest to jedno z miejsc, gdzie ptaki te zimują najliczniej w skali Polski.

Ponadto dolina Bytomki to miejsce rozrodu takich gatunków płazów jak: żaba wodna, żaba śmieszka, żaba jeziorkowa, żaba trawna, żaba moczarowa, ropucha zielona, ropucha szara, traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna, kumak nizinny i grzebiuszka ziemna.

Materiały:

  • Dane udostępnione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” c/o D.P. Muzeum Górnośląskiego oraz Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
  • fotografie: Wikipedia.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.