Potok Guidotto

Bytomka płynie kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice. Wpływ na czystość rzeki mają jednak nie tylko te miasta. Okazuje się, że również ościenne gminy mają swój wkład w jakość wody Bytomki. Opisywana wizja w terenie dotyczy potoku Guidotto (Lipinka) wypływającego w granicach miasta Świętochłowice. W nieznany i momentami trudno dostępny rejon wybraliśmy się 29 czerwca br.

Potok Guidotto wpływa do Bytomki w rejonie ul. Młyn Szombierski w pobliżu skrzyżowania z ul. Frycza-Modrzewskiego/Karola Goduli. Do niedawna był tu zanieczyszczony staw, wokół którego nietrudno było znaleźć dzikie wysypiska śmieci. Dzięki staraniom bytomskiego Wydziału Ekologii realizowana jest tu obecnie inwestycja, która zapewni zdecydowaną poprawę jakości miejsca. Ma tu powstać placyk z siedziskami, ścieżki oraz mostek pieszy przez rzekę.

Końcowy bieg potoku Guidotto na terenie Bytomia. Niedaleko stąd wpada do rzeki Bytomki. Do niedawna był tu zanieczyszczony staw.

Ze wspomnianego stawu jest obecnie spuszczona woda. Potok Guidotto wypływa z niewielkiego przepustu rurowego pod ul. Młyn Szombierski. Jakość wody jest obecnie zadowalająca. Do niedawna płynęły tędy ścieki. Dlaczego dziś jest inaczej – wyjaśnimy w dalszej części wycieczki.

Duża klarowność wody w potoku sprawia pozytywne wrażenie. Jeszcze do niedawna był to ściek.
Stary przepust cieku pod ul. Młyn Szombierski.
Spuszczenie wody ze stawu odkryło wiele "ciekawych" eksponatów na dnie.

Ruszamy w górę cieku. W tym celu przechodzimy przez ul. Młyn Bytomski. Dzięki różnicy poziomu terenu i wijącej się jezdni można się tu poczuć jak w górach. Tędy dojechać można do położonej nad Bytomką zapomnianej Kolonii Zgorzelec, o której już kiedyś pisaliśmy.

Potok Guidotto przecina ul. Młyn Bytomski stanowiącą chyba najatrakcyjniejszy krajobrazowo odcinek drogowy w Bytomiu.
W dolnym odcinku potok płynie przez łąki tworząc czasem niewielkie rozlewiska porośnięte trzciną.
Potok płynący przez zarośnięte drzewami tereny.
Pola uprawne w sąsiedztwie cieku.
"Domek w lesie" gdzieś w pobliżu potoku Guidotto.
Potok Guidotto płynie tu przez trudno dostępny, mocno zarośnięty teren. W dole widoczne rozlewisko porośnięte trzciną.
Rejon spływu wód z pól uprawnych do potoku Guidotto. Widoczne głębokie wyżłobienie po tegorocznych wyjątkowo dużych opadach.
Mateusz znający okoliczne tereny nigdy nie widział tu takich szkód wywołanych deszczem.
Dawne hałdy huty cynku.
Zbiornik wodny "Ajska".
Zbiornik wodny "Ajska". Wokół hałdy dawnej huty cynku.
Odpływ wody ze zbiornika "Ajska".
Zbiornik "Ajska" - widok ogólny.

Zbiornik „Ajska” stanowi jeden ze stawów, przez  które przepływa potok Guidotto. Jego początku należy jednak szukać dalej w kierunku zachodnim. Nasz rekonesans ograniczyliśmy do tego miejsca, ale postanowiliśmy sprawdzić jeszcze pewien dopływ, który cieszył się dotychczas złą sławą z uwagi na jakość wody. Chodzi o wylot z kolektora ścieków w rejonie ul. Sztygarskiej w Świętochłowicach (Chropaczów). Spotkała nas niespodzianka – ścieki są obecnie pompowane stąd do oczyszczalni w Orzegowie (Ruda Śląska) i w związku z tym potok Guidotto nie jest obciążany jak kiedyś potężną dawką zanieczyszczeń. Tym samym przyczyna czystej wody z początku naszej relacji została wyjaśniona.

Budynek pompowni ścieków w Świętochłowicach w rejonie ul. Sztygarskiej.
Pompownia ścieków w Świętochłowicach. Dzięki niej możliwe było zdecydowane poprawienie jakości wody w potoku Guidotto dzięki przerzuceniu ścieków do oczyszczalni.
Koryto betonowe przy pompowni ścieków w Świętochłowicach. Dawniej ścieki wędrowały tędy do potoku Guidotto.
Wylot przy pompowni ścieków w Świętochłowicach. Dawniej nieoczyszczone odpady płynęły tędy stale. Obecnie wylot spełnia funkcję awaryjną.

Nazewnictwo cieku zaczerpnięto z opracowania Moniki Działoszyńskiej-Wawrzkiewicz „Koncepcja przyrodniczo-społecznego wykorzystania zalewisk na przykładzie zlewni rzeki Kłodnicy”. Pozycja jest dostępna na stronie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych:

http://www.ietu.katowice.pl/klodnica/projekty_badawcze/Koncepcja_przyrodniczo-spolecznego_wykorzystania_zalewisk.pdf

Spotyka się również inną nazwę cieku. W książce autorstwa Leonard Kłos i Edward Wieczorek „Z biegiem Bytomki” nosi on nazwę Lipinka.

Wielkie dzięki dla Mateusza z Rudy Śląskiej znającego rejon eksploracji. Bez jego pomocy trudno byłoby sprawnie wykonać wizję w tak trudnym terenie i przygotować prezentowany tu materiał.

2 komentarze w “Potok Guidotto

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.