Bytom Karb – ścieki u źródła

Nasza organizacja realizująca formę społecznej obserwacji Bytomki od dłuższego czasu była zaniepokojona ściekami wprowadzanymi do rzeki przy samym źródle. Dzięki przeprowadzonemu dochodzeniu okazało się, że przyczyną zanieczyszczeń jest awaria pompowni ścieków w bytomskiej dzielnicy Karb.

Bytom Karb. Rejon wiaduktu drogowego przy ul. Wrocławskiej. Tu zlokalizowane jest formalne źródło Bytomki. Właściwie znajdują się tu dwa wyloty rurowe – z kolektora wód deszczowych oraz wód dołowych kopalni Bobrek-Centrum. Podczas gdy wody kopalniane wyglądają na klarowne, to poważne zastrzeżenia budzi jakość wody wypływającej z kanalizacji deszczowej i to niezależnie od pory suchej czy deszczowej. Postanowiliśmy sprawdzić co się tutaj dzieje.

O rejonie źródła w dzielnicy Karb pisaliśmy już wielokrotnie. Zaniepokoił nas fakt, że z wylotu kanalizacji deszczowej od dłuższego czasu wpływają do rzeki ścieki. Jak walczyć o poprawienie jakości wody, gdy zanieczyszczenia występują już u źródła?

Pod koniec listopada 2009 r. wystosowaliśmy list do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (BPK) z zapytaniem o sytuację w przedmiotowym rejonie. Spółka BPK zarządza infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w Bytomiu. Na początku lutego 2010 r. otrzymaliśmy odpowiedź.

W korespondecji BPK informuje:

„…wystąpiła awaria pompowni ścieków przy ulicy Technicznej. Pompownia odbiera ścieki z części terenu Karbia. Ścieki są w większości wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. Pozostała część jest odprowadzana do kanalizacji deszczowej. Tym samym trafiają one do rzeki Bytomki.”

Dalej w piśmie czytamy, że o awarii poinformowano Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz o konsekwencjach finansowych – Spółka z tego powodu ponosi dodatkowe opłaty za zrzut ścieków do rzeki.

Według BPK już pod koniec lutego zostanie wznowiona praca pompowni, a zakończenie wszystkich prac związanych z przebudową kanalizacji w rejonie ulic Konstytucji, Nowocelna w ramach jednego z zadań realizowanego projektu unijnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” planowane jest do końca maja 2010 r. 

„W ramach tego zadania, istniejąca przepompownia ścieków ogólnospławnych zostanie dostosowana do tłoczenia ścieków deszczowych. Powstanie również nowa przepompownia, która będzie pompowała ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków Centralna.

Dzięki rozdziałowi ścieków ogólnospławnych na sanitarne i deszczowe możliwe jest zabudowanie separatora, dzięki któremu poprawi się jakość ścieków deszczowych trafiających do rzeki Bytomki z dzielnicy Karb.”

Nam pozostaje mieć nadzieje, że prace zakończą się w terminie i wkrótce jakość wody w górnej Bytomce znacząco się poprawi. Konsekwencją będzie nieznaczne zmniejszenie przepływu cieku, gdyż część wód obecnie trafiających do Bytomki zostanie przerzucona do innej zlewni (poprzez oczyszczalnię „Centralna” woda trafi do Szarlejki).

Monitorujemy sprawę ścieków w Karbiu i będziemy informować o zmianach na naszym blogu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.