Skąd wypływa Bytomka?

To klasyczne pytanie nurtujące każdego badacza. Dla mieszkańców Bytomia o tyle istotne, że miejsce to znajduje się gdzieś w naszym mieście.

Jak się okazuje, odpowiedź nie jest prosta. Po pierwsze, rzeka zmieniała swój bieg wielokrotnie w swojej historii wraz z rozwijającym się miastem. Po drugie, różne źródła informacji podają inne wersje odnośnie początku rzeki. Po trzecie, Bytomka nie posiada już chyba naturalnych źródeł, bowiem większość wód wprowadzanych do niej pochodzi z działalności człowieka.

Dane ogólne

Zapoznajmy się z informacjami zebranymi z ogólnie dostępnych źródeł. Oczywiście dane są powierzchowne, ale od czegoś musimy zacząć.
Bytomka jest rzeką biorącą swój początek na terenie miasta Bytom (woj. śląskie).

Rzeka nie należy do imponujących pod względem wielkości. Jej całkowita długość wynosi 19,2 km. Długość Bytomki w granicach miasta wynosi ok. 7 km.

Krótki wstęp

Dziwi niezmiernie fakt, że w dobie światowego eko-trendu wciąż znajdujemy na naszym podwórku odstraszający ciek zwany rzeką Bytomką. Oczywiście nie można powiedzieć, że w ostatnich latach nic nie zrobiono w tej sprawie. Kolejne władze stopniowo usprawniają system oczyszczania ścieków w mieście przynosząc niewątpliwie poprawę jakości wody w rzece…