22 marca: Światowy Dzień Wody

world water day 2010

Obok niedostatecznych zasobów wody pitnej na świecie, jej jakość jest drugim w hierarchii ważności problemem naszej Planety i jemu właśnie poświęcone będą tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody. Ich hasłem przewodnim będzie „Czysta woda dla zdrowego świata”. Tegoroczna kampania ma na celu:

  • Poniesienie świadomości znaczenia jakości wody dla stanu ekosystemów i dobrostanu ludzi
  • Podniesienie jakości wody na świecie poprzez propagowanie wśród rządów, społeczeństw, organizacji i indywidualnych ludzi aktywnego działania na rzecz zrównoważonej gospodarki wodą, poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom, dbałość o czystość własnego środowiska i budowę systemów oczyszczania i ponownej utylizacji wody

(…) W organizację obchodów Dnia, obok głównej agendy – Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP), zaangażowanych jest kilka innych agend ONZ oraz organizacji międzynarodowych, jak Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat), Radą Doradczą Sekretarza Generalnego UN do spraw Wody i Higieny (UNSGAB), Światowy Fundusz Żywnościowy (FAO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), UNESCO, UNCEF oraz Światowy Program Narodów Zjednoczonych ds. Wody.

W związku z obchodami Swiatowego Dnia Wody przygotowana została specjalna strona internetowa, zawierająca informacje na temat głównych zagadnień i problemów związanych z wodą, głównych inicjatyw podejmowanych na świecie dla poprawy jej jakości, najważniejszych kampanii i wydarzeń organizowanych na świecie w związku z Dniem, a także materiały reklamowe; banery, loga, wygaszacie ekranu – do pobrania ze strony.

Obchodzony od 1993 roku, Międzynarodowy Dzień Wody ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne NZ z inicjatywy uczestników Konferencji ma temat Środowiska i Rozwoju. Co roku obchody koncentrują się na jednym wybranym zagadnieniu związanym z wodą. W poprzednich latach tematami były: Wody przygraniczne (2009), Higiena (2008), Problemy niedoboru wody na świecie (2007), Woda i kultura (2006), Woda i życie (2005), Woda i katastrofy naturalne (2004), Woda dla przyszłości (2003), Woda dla rozwoju (2002), Woda w XXI wieku (2000).

Przesłanie Dyrektor Generalnej UNESCO, Iriny Bokowej

źródła tekstu i grafiki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.