Gdzie jest początek rzeki?

Już pisałem o tym problemie. Wygląda na to, że nasza rzeczka wymaga również uporządkowania kartograficznego. Sprawa powróciła po niedawnym zakupieniu w księgarni mapy Bytomia (Wydawnictwo Kartograficzne PGK Katowice 2007). Według mapy rzeka wypływa w dwóch miejscach jednocześnie. Błąd, niedopatrzenie czy może bezpieczne wyjście wobec wątpliwości?

Na mapie widać doskonale, że Bytomka zaczyna bieg w rejonie Bytom-Karb, a także w okolicy Osiedla Arki Bożka. Czy można jednak nazywać dwa różne cieki tą samą nazwą? Jak się nam wydaje, sprawa wymaga wyjaśnienia. Wydawnictwo w Katowicach powołuje się na „Atlas podziału hydrograficznego Polski”. Według tej pozycji źródło znajduje się przy osiedlu Arki Bożka. Trudno nam się pogodzić z tą wersją, gdyż historycznie Bytomka sięgała powyżej tej odnogi cieku. Ponadto na niektórych mapach nosi on nazwę Rowu Granicznego – kiedyś przebiegała tędy granica polsko-niemiecka. Przed nami zatem wyzwanie zmierzające do ostatecznego rozwiania tych „źródłowych” wątpliwości.

6 komentarzy w “Gdzie jest początek rzeki?

  1. Podobno za główną odnogę rzeki uwarza się tą która jest dłuższa. A co do nazwy „Rów graniczny” – należałoby dowiedzieć się, jak ów rów nazywał się przed powstaniem II RP.

  2. Senda, dziękuję za komentarz. Muszę przyznać, że z zainteresowaniem śledziłem Waszą dyskusję w podobnym temacie na forum. Niezwykle ciekawe informacje i cenne mapy. Polecam innym zainteresowanym: http://forum.miechowice.net/viewtopic.php?t=315&postdays=0&postorder=asc&start=450

    Przypuszczamy, że pierwotny przebieg Bytomki jest obecnie skanalizowany i przebiega pod ul. Karola Miarki. Jeśli to prawda to w jaki sposób przyjąć dziś początek rzeki? Sprawa jest oczywiście na tym etapie dyskusyjna.

  3. Jak wynika z archwalnych map pruskich oraz badań terenowych autora tych słów, rzeka ta bierze swój początek w okolicach Kopalni Centrum ( zdecydowanie błędne jest założenie o źródłach w okolicy Żabich Dołów).

  4. Witam, Rzeka a raczej potok Bytomka ma swoje źródła gdzieś w okolicy dzielnicy rozbark, bądź w okolicy kościoła św. Jacka (jak podają najstarsi górale) to co wypływa z kopalni centrum i wcześciej to wody wypompowane z kopalni, więc jeżeli pompy się wyłączy to będzie wiadomo skąd biją naturalne źródła. Podwójna nazwa jest spowodowana tym, że ilość wody z kopalni jest dużo większa niż wody naturalne… dopływ przestaje być dopływem.

  5. W literaturze występują istotne sprzeczności jeśli chodzi o historyczne źródła Bytomki. Według P. Nadolskiego historyczną Beuthener Wasser tworzyły dwa cieki – tj. o tej samej nazwie biorący początek w rejonie Karbia oraz Iserbach w rejonie Rozbarku. Tymczasem najstarsza mapa przedstawiająca bieg Bytomki (koniec XVIIIw.) informuje, że Beuthener Wasser brał początek na północny-wschód od historycznego Bytomia, czyli w rejonie dzisiejszego Rozbarku.

  6. Obecnie rzeka bytomka ma źródło w rejonie ulicy Wrocławskiej pod estakadą ( z kanalizacji deszcowej dzielnicy Karb i wody kopanianej).
    Kiedyś (XIX wiek) rzeka miała żródło w rejonie ulicy Celnej, która została zasypana w wyniku dźwigania nasypu szlaku PKP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.