Bytom instaluje separatory dla deszczówki

Miasto realizuje już od pewnego czasu wielki projekt finansowany ze środków unijnych pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”. W ramach przedsięwzięcia zajęto się również problemem wody deszczowej, która spływa do Bytomki z rejonów zurbanizowanych zabierając ze sobą nieczystości z ulic i podwórek. 

Zainstalowany separator nieczystości.

źródła:
– zdjęcia: strona internetowa Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (www.bpk.pl)
– artykuł: Życie Bytomskie (26.10.2009)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.