Krótki wstęp

Dziwi niezmiernie fakt, że w dobie światowego eko-trendu wciąż znajdujemy na naszym podwórku odstraszający ciek zwany rzeką Bytomką. Oczywiście nie można powiedzieć, że w ostatnich latach nic nie zrobiono w tej sprawie. Kolejne władze stopniowo usprawniają system oczyszczania ścieków w mieście przynosząc niewątpliwie poprawę jakości wody w rzece…