Podziemny kanał na Łagiewnickiej

Przebudowa ulicy Łagiewnickiej w Bytomiu stała się okazją do zobaczenia obudowy podziemnego kanału odprowadzającego wodę do Bytomki z rejonu śródmieścia. Jeszcze przez jakiś czas będzie można oglądać okazałą budowlę zanim przykryta zostanie przez drogowców.

Kanał został wybudowany w miejscu pierwotnego cieku rzeki Kaczawy, która opływała miasto od wschodu i miała swe źródła na terenie dzisiejszego Rozbarku. Jak czytamy w książce „Z biegiem Bytomki”, Kaczawa płynęła ul. Matejki w kierunku ul. Katowickiej, ul. Karola Miarki i wzgórza Małgorzatki. Z czasem wody w Kaczawie było coraz mniej, a ścieków coraz więcej z uwagi na odprowadzane nieczystości z rynsztoków. W rezultacie rzekę przekryto i od roku 1904 odcinek rzeki praktycznie zniknął ludziom z oczu.

Odsłonięta na ulicy Łagiewnickiej obudowa podziemnego kanału pokazuje wielkość przedsięwzięcia sprzed ponad 100 lat. Szerokość budowli ma około 5-6 m. Widoczne jest również łukowe sklepienie głównego tunelu a także pozostałości innych ceglanych elementów łukowych o nieznanym pierwotnym przeznaczeniu. Nie wiemy też jaką funkcję spełniały dwie przylegające prostokątne studnie – czy były to zwykłe kanały burzowe?

Na koniec fragment jednego z komentarzy z 2009 r., dodanego przez użytkownika Jaromir pod wpisem Korytem rzeki – fotorelacja (część 1):
„(…) Przed wjazdem na teren dawnej oczyszczalni rzeka wpływa do kolejnego kanału i dopiero z niego wypływa przy ulicy Łagiewnickiej. I tu ciekawostka tak mniej więcej w połowie tego kanału wpada do niego drugi kanał który biegnie najprawdopodobniej korytem dawnej rzeczki która w tym miejscu wpadała do bytomki. Po drugiej stronie ulicy Łagiewnickiej prawie pod nasypem kolejowym stoi mały budyneczek wielkości tego przy dworcu kolejowym. jest cały zamurowany. ale pamiętam jak prowadziły do niego drzwi za którymi znajdowały się schody. Biegły w dół. na ich końcu znajdował się kanał którym płynął dość wartki strumyczek ale raczej był to strumyk ścieków. Dawno nie byłem w tamtych rejonach i nie wiem czy w tej chwili można by się tam dostać czy nie.”

Obudowa starego podziemnego kanału stanowiącego pierwotne koryto rzeki. Budowla ukazała się dzięki pracom drogowym na ul. Łagiewnickiej.

źródło informacji o Kaczawie z książki autorstwa Leonard Kłos, Edward Wieczorek: „Z biegiem Bytomki”, Urząd Miejski w Bytomiu, 2009

2 komentarze w “Podziemny kanał na Łagiewnickiej

  1. kawał dobrej roboty i chwała za to Władzom Miasta ale co zrobi myjnia dla samochodów ciążarowych z której ścieki spływają bezpośrednio od Bytomki

  2. To ciekawe co piszesz, czy znasz takie praktyki, którejś z okolicznych myjni? Pisząc myjnia dla samochodów ciężarowych masz na myśli tą znajdującą się w dolinie cieku płynącego od strony Żabich Dołów? Z chęcią tematem się zajmiemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.