Muzeum w budynku dawnej oczyszczalni?

Ostatnio zajęliśmy się bliżej sprawą budynku byłej oczyszczalni ścieków w rejonie ul. Zabrzańskiej i Łagiewnickiej. Ten pochodzący z początku XX wieku budynek stoi obecnie niemalże niewykorzystany, a przecież posiada szereg walorów stawiających go w pierwszym szeregu bytomskich zabytków industrialnych.

Budynek stanowi własność gminy i jest zarządzany przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Po modernizacji struktury kanalizacyjnej w naszym mieście na terenie dotychczasowej oczyszczalni eksploatuje się jedynie pompy, które tłoczą ścieki komunalne z rejonu śródmieścia do odległej Oczyszczalni Śródmieście zlokalizowanej na granicy z Radzionkowem. Na potrzeby pompowni używa się jedynie kilku pomieszczeń budynku, reszta pozostaje niewykorzystana. Ponadto znajdują się w nich interesujące przedwojenne urządzenia techniczne m.in. sprężarka tłokowa, gazogenerator, filtry gazowe (wszystkie produkcji niemieckiej).

Jak się okazuje losem budynku interesowano się w ostatnich czasach. W marcu 2007 r. na zlecenie BPK wykonany został projekt adaptacji obiektu na muzeum tematyczne techniki użytkowej i ochrony środowiska. Program użytkowy obejmował m.in.:

– muzeum w części przyziemia, gdzie znajdują się stare urządzenia techniczne,

– ekspozycję stałą i zmienną na poziomie parteru,

– salę audiowizualną.

Sprawa muzeum została nagłośniona w mediach i… Niestety na dzień dzisiejszy brakuje środków na realizację przedsięwzięcia. Projekt leży na półce, mieszkańcy miasta obserwują powoli niszczejące mury budynku i wydaje się, że obecnie temat jest zamrożony. Czy rzeczywiście nikt nie jest już zainteresowany stworzeniem tego niezwykłego w skali regionu obiektu? Staramy się zdobyć więcej informacji na ten temat i będziemy o tym informować.

1 komentarz w “Muzeum w budynku dawnej oczyszczalni?

  1. Dzięki, że zajeliście się tą sprawą. Jeśli będzie wiecej głosów, może to bardziej dotrze do decydentów naszego miasta i właściciela oczyszczalni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.