Korytem rzeki – fotorelacja (część 7)

Kontynuujemy wyprawę wzdłuż Bytomki. Kolejny etap zaczynamy od ul. Trębackiej w Biskupicach (Zabrze).

Przechodzimy mostem przy ul. Trębackiej. Mijamy uliczną zabudowę, która powstała przed 1930 r. i być może służyła pracownikom istniejącego nieopodal szybu Glückauf kopalni Królowa Luiza.

Widok z mostu przy ul. Trębackiej w dół rzeki.
Zabudowa przy ul. Trębackiej w pobliżu rzeki.

Skręcamy w boczną drogę na hałdy dawnej kopalni Zabrze. Z góry rozciąga się malowniczy widok na dolinę Bytomki i Biskupice.

Widok z hałdy w kierunku zabudowań Biskupic z kościołem Wniebowzięcia NMP. W dolinie rzeka Bytomka.
Widok z hałdy w kierunku zabudowań Biskupic. W dolinie rzeka Bytomka.

Gęsta roślinność nie pozwala z tej wysokości zobaczyć samej rzeki, więc schodzimy w dół hałdy. Nad brzegiem Bytomki lokalizujemy charakterystyczny betonowy przyczółek mostu. W latach 30-tych XX w. istniał po drugiej stronie rzeki szyb Arnold, do którego doprowadzono linię kolejową biegnącą właśnie tym mostem. Nie mamy informacji kiedy zlikwidowano budowlę.

Widok z hałdy w kierunku zabudowań Biskupic. W dolinie można już dojrzeć Bytomkę.
Zachowany przyczółek mostu kolejowego.
Rzeka Bytomka u podnóża zabudowy mieszkalnej w Biskupicach.
Kamienna "plaża" nad Bytomką.
Wał na lewym brzegu rzeki. Aż się prosi o przygotowanie tu ścieżki pieszo-rowerowej.
Biskupickie zielone łąki. Rzeka leniwie płynie środkiem.
Niewielkie spiętrzenie wody. Poniżej progu szumiące bystrza.
Biskupickie łąki nad Bytomką.

Dochodzimy do miejsca na przedłużeniu ul. Młyńskiej, gdzie znajdują się pozostałości po budowli piętrzącej wodę (jaz). Był tu również wąski pomost, którym można było przejść na drugą stronę rzeki. Prawdopodobnie jaz był wykorzystywany na potrzeby znajdującego się w pobliżu młyna wodnego.

Ruiny budowli hydrotechnicznej spiętrzającej wodę.

Zejściu wody z progu towarzyszy charakterystyczny szum oraz powstawanie piany świadczącej o zawartości w niej różnych substancji (np. detergentów). W przeszłości zdarzały się sytuacje, gdy w tym miejscu wytrącała się monstrualnej wielkości piana o wysokości około 2 m. Jedną z nich z 2008 roku opisano w artykule mmsilesia.pl.

Ruiny jazu nad Bytomką w Biskupicach.
Spieniona woda po zejściu z wysokiego progu.
Charakterystyczna dla Bytomki piana po każdym większym spiętrzeniu.

Poniżej jazu mijamy zabudowania po drugiej stronie rzeki. To wielokrotnie przebudowywane budynki stanowiące dawny kompleks biskupickiego młyna wodnego. Rzeka jeszcze w latach 30-tych XX w. jedną nitką opływała ten zespół. Dziś prawdopodobnie nie ma śladu po dawnym korycie. Napęd młyna zamieniono później na elektryczny i nie wiemy, czy zachowały się jakieś ślady po dawnym mechanizmie.

Zabudowa w rejonie dawnego młyna wodnego w Biskupicach (okolica ul. Młyńskiej).
Most nad Bytomką w Biskupicach w okolicy ul. Młyńskiej.
Most w Biskupicach w rejonie ul. Młyńskiej. Widok w górę rzeki. W tle hałda dawnej kopalni "Zabrze".
Most w Biskupicach w rejonie ul. Młyńskiej. Widok w dół rzeki.

W dalszym etapie obieramy drogę biegnącą w pewnej odległości od głównego koryta Bytomki na lewym brzegu. Tu oczywiście spotykamy charakterystyczne dzikie wysypiska śmieci.

Dzikie wysypiska w pobliżu Bytomki w Zabrzu.
Lewobrzeżny dopływ Bytomki. Żyją w nim niewielkie ryby.
Most na rozwidleniu ul. Bytomskiej w Zabrzu.
Widok z mostu w górę rzeki Bytomki. Rejon rozwidlenia ul. Bytomskiej w Zabrzu.
Koryto rzeki Bytomki w rejonie CH Platan w Zabrzu.
Uszkodzony przez wodę deszczową nasyp koryta rzeki w rejonie CH Platan w Zabrzu.
Bytomka w rejonie hotelu Ibis w Zabrzu.
Bytomka w centrum Zabrza. Budynek przy ul. Woźnicy.
Wlot rzeki Bytomki do przekrytego odcinka o długości około 150 m. Budynek Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.

Wlotem do podziemnego kanału pod budynkiem Śląskiej Akademii Medycznej kończymy dzisiejszą eksplorację.

Na uwagę zasługuje jeszcze wzmianka o istniejącym kiedyś w pobliżu tego miejsca wylocie Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Znajdował się przy dzisiejszej ul. Karola Miarki, około 100 m od rzeki. Tu rozpoczynał się jednocześnie Kanał Kłodnicki (Klodnitz Kanal) biegnący w przybliżeniu równolegle do Bytomki. Wybudowano go na początku XIX w. Odprowadzał wodę z kopalni oraz spławiano nim małe barki z węglem do Gliwic, skąd możliwy był dalszy transport Odrą. Kanał łączył się z Bytomką w Gliwicach.

Dawny wylot Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i początek Kanału Kłodnickiego w Zabrzu. Widoczna powyżej kamienica istnieje do dziś przy ul. Karola Miarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.