Dane ogólne

Zapoznajmy się z informacjami zebranymi z ogólnie dostępnych źródeł. Oczywiście dane są powierzchowne, ale od czegoś musimy zacząć.
Bytomka jest rzeką biorącą swój początek na terenie miasta Bytom (woj. śląskie).

Rzeka nie należy do imponujących pod względem wielkości. Jej całkowita długość wynosi 19,2 km. Długość Bytomki w granicach miasta wynosi ok. 7 km.

Krótki wstęp

Dziwi niezmiernie fakt, że w dobie światowego eko-trendu wciąż znajdujemy na naszym podwórku odstraszający ciek zwany rzeką Bytomką. Oczywiście nie można powiedzieć, że w ostatnich latach nic nie zrobiono w tej sprawie. Kolejne władze stopniowo usprawniają system oczyszczania ścieków w mieście przynosząc niewątpliwie poprawę jakości wody w rzece…