Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

Nasz cel

Biorąc pod uwagę inne programy oczyszczania rzek zarówno w Polsce jak i Europie, a także uwzględniając lokalne uwarunkowania chcemy informować wszystkich zainteresowanych o problemach oraz możliwych rozwiązaniach rekultywacji w obszarze koryta rzeki Bytomki.

Naszym celem jest aktywizowanie grupy ludzi zaangażowanych w prace związane z pielęgnacją rzeki oraz przekazywanie bieżących informacji z terenu.

Grupa rzeka.org