Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

Kim jesteśmy

Jesteśmy mieszkańcami miast położonych nad Bytomką. Od najmłodszych lat mieliśmy styczność z rzeką zwaną powszechnie ściekiem.

Dziś chcemy wziąć udział w procesie odbudowy bioróżnorodności w dolinie rzeki oraz przyczynić się do znaczącej poprawy jakości jej wody. Chcemy zmienić dotychczasowe znaczenie pojęcia “Bytomka”.

Grupa rzeka.org