Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

Hydrografia

(Warunki hydrograficzne miasta Bytom)

Bytom położony jest w strefie wododziałowej pomiędzy dorzeczem Wisły i Odry.

Większa część terytorium Bytomia należy do dorzecza Odry i odwadniana jest przez Bytomkę oraz Potok Mikulczycki. Pozostała część oddaje swe wody do Szarlejki i Brynicy.

źródło: Wikipedia