Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

20.05.10

Tony odpadów w dorzeczu Bytomki

Alarmujemy – Bytom staje się składowiskiem toksycznych odpadów przemysłowych. Na początku maja głośno było o incydencie w Bobrku z amoniakiem w tle. Tym razem potężny skład nieznanej substancji w postaci szarego proszku zauważono na granicy dzielnic Szombierki i Bobrek.

Podobny proszek znaleziono w przypadku poprzedniej afery ekologicznej na składowisku w Bobrku. Co ciekawe, ten ma również zapach amoniaku. Odpady znajdują się w pobliżu parku krajobrazowego Fazaniec oraz parkowego cieku wodnego. Ciek ten zasila staw w pobliżu ul. Orzegowskiej na granicy z Rudą Śląską. Woda ze stawu z kolei przesącza się do Bytomki. Istnieje realne zagrożenie, że substancja może się przedostać do opisanego cieku i stawu, w którym żyją ryby. Na miejscu była już jednostka straży pożarnej i ogrodziła teren.

Tego typu działalność nieuczciwych podmiotów lub osób fizycznych doprowadza do totalnej degradacji miasta. W zaistniałej sytuacji konieczne będzie zwrócenie się do jednostek samorządu terytorialnego o podjęcie działań prewencyjnych.

Tony odpadów w postaci szarego proszku w rejonie granicy Szombierki-Bobrek w Bytomiu. W tle aleja topolowa prowadząca do parku krajobrazowego Fazaniec.

Toksyczne odpady o zapachu amoniaku. Za nimi widoczne ogródki działkowe i dalej wieżowce w dzielnicy Szombierki.

Komentarze

Dodaj komentarz