Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

04.05.10

Nielegalny toksyczny odpad w Bobrku

Około środy 28 kwietnia 2010 r. w dzielnicy Bobrek w Bytomiu na terenie składowisk poprzemysłowych ktoś wylał niebezpieczną substancję – prawdopodobnie pochodną amoniaku. Tereny te znajdują się w stosunkowo niewielkiej odległości od zabudowań mieszkalnych oraz w pobliżu przekrytej części Rowu Miechowickiego, którego wody wpływają do Bytomki.

Zdarzenie miało miejsce prawdopodobnie w środę wieczorem. Na składowisko odpadów poprodukcyjnych byłej huty Bobrek została wylana toksyczna ciecz (jakaś odmiana amoniaku). Miejsce to jest w bliskiej odległości od zakrytego kanału (tzw. Rowu Miechowickiego) i jest oddalone ok. 800 m w linii prostej od Osiedla pod Brzozami.
Utylizacja materiału polega na ciągłym rozcieńczaniu wodą. Woda z kolei płynie po spadzie terenu i ostatecznie wypływa na ul. Niemcewicza na wysokości oczyszczalni ścieków Bobrek i dalej do cieku Rów Miechowicki/Julka.

O zdarzeniu wiedzą od początku bytomscy urzędnicy, a Straż Pożarna neutralizująca teren zgłosiła sprawę do prokuratury. Czy uda się znaleźć odpowiedzialną za to zdarzenie osobę/firmę?

Ciekły amoniak może powodować napady kaszlu, uczucie zatykania oddechu, silne podrażnienie śluzówki nosa, oczu i dróg oddechowych. W większych stężeniach powoduje silne uczucie porażenia nerwowego i duszenia powodując śmierć w ciągu kilku minut. Kiedy przedostanie się do wód powierzchniowych odbiera z niej tlen, co może skutkować rozwojem bakterii beztlenowych.

Strażacy na miejscu zdarzenia.

Neutralizacja miejsca wylania toksycznej substancji.

Woda z niebezpieczną substancją prawdobodobnie spływa na ulicę Niemcewicza przy oczyszczalni Bobrek.

Ulica Niemcewicza - stąd woda przedostaje się do Rowu Miechowickiego, a później do Bytomki.

Dodaj komentarz