Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

25.05.10

Bytom po powodzi: zalana Celna

Jednym z poważniejszych problemów w Bytomiu po ostatnich opadach deszczu jest zalany fragment ul. Celnej w dzielnicy Karb. Nieprzejezdny odcinek obwodnicy północnej miasta spowodował przeniesienie potężnego ruchu kołowego do centrum miasta. W chwili pisania tej informacji  trwa walka z wodą w rejonie podtopienia.

Ulica Celna jest przedłużeniem ul. Konstytucji i stanowi element istniejącej obwodnicy północnej miasta. Jest znana nie tylko z kiepskiej nawierzchni, ale również z faktu, że z roku na rok zapada się w dół. Niektórzy pamiętają jak była płaskim odcinkiem drogi. Dziś przypomina przeprawę przez głęboką dolinę. Za wszystkim stoi wydobycie węgla w tym rejonie. Czasem nazywa się to rabunkową gospodarką. Dziś gmina stoi przed problemem odprowadzenia wody z powstałej niecki w sytuacji obfitych opadów deszczu.

W zaistniałej sytuacji podjęto ofiarną akcję przepompowania wody z niecki do odległej o ponad kilometr Bytomki.

Zalana niecka bezodpływowa przy ul. Celnej w Bytomiu.

Zalana niecka bezodpływowa przy ul. Celnej w Bytomiu. Widoczne ruiny dawnego zakładu "Prefabrykaty-Karb", który w normalnych warunkach od paru lat też jest zalany.

Zalana niecka bezodpływowa przy ul. Celnej w Bytomiu. Rejon przepompowni.

Ul. Celna w Bytomiu. Straż Pożarna zabezpiecza teren i prowadzi akcję odwadniania zalanego odcinka drogi.

Ul. Celna w kierunku skrzyżowania w Karbiu. Widoczne węże z wodą biegnące do znajdującej się około 1 km stąd Bytomki.

Węże z wodą pompowaną z ul. Celnej pod estakadą na ul. Wrocławskiej.

Okolica linii kolejki wąskotorowej i stacji kolejowej Bytom-Karb.

Formalny początek Bytomki i zrzut wody z pomp.

Zrzut wody z pomp. Tu znajduje się wylot kolektora wód deszczowych oraz kopalnianych.

Dodaj komentarz