Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

21.03.10

Co słychać u źródła

Korzystając z dobrej pogody jaką przyniosły pierwsze dni wiosny wybraliśmy się na mały rekonesans nad źródło Bytomki w dzielnicy Karb. Mając wiedzę na temat prac jakie wykonuje w tym rejonie Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne, chcieliśmy sprawdzić czy poziom wody obniżył się w wyniku planowanego na początek marca uruchomienia pompy przekazującej ścieki z dzielnicy Karb do oczyszczalni ścieków “Centralna”. Na miejscu zastaliśmy nie tylko podwyższony poziom wciąż mętnej wody, ale również “interesujące” rozwiązanie hydrotechniczne w postaci zasłonięcia wylotu kolektora wód deszczowych betonową płytą. Pomysł ten wydaje się zastanawiający i z pewnością będziemy starali się to wyjaśnić.

Kolektor wód deszczowych (po lewej) oraz kolektor wód dołowych KWK Centrum

Wylot ścieków z kolektora wód deszczowych przysłonięty tajemniczą płytą betonową

Pozytywne wrażenie zrobiła natomiast jakość wody wypływającej z kolektora wód dołowych Kopalni Centrum. Pomijając z pewnością jej zasolenie, woda jest bardzo klarowna, a fragment betonowego koryta pokryty jest zielonym dywanem roślin, co może świadczyć o jej czystości.

Kolektor wód dołowych KWK Centrum

Wpadając do głównego koryta miesza się ze wspomnianą wcześniej mętną zawiesiną wód deszczowych oraz dodatkiem ściekowym z dzielnicy Karb. Tym samym kopalniana solanka rozcieńcza nasze miejskie ścieki.

Klarowna woda kopalniana rozcieńczająca miejskie ścieki

Nieuporządkowany teren po pracach ziemnych przy źródle Bytomki

Dodaj komentarz