Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

23.03.10

22 marca: Światowy Dzień Wody

world water day 2010

Obok niedostatecznych zasobów wody pitnej na świecie, jej jakość jest drugim w hierarchii ważności problemem naszej Planety i jemu właśnie poświęcone będą tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody. Ich hasłem przewodnim będzie „Czysta woda dla zdrowego świata”. Tegoroczna kampania ma na celu:

  • Poniesienie świadomości znaczenia jakości wody dla stanu ekosystemów i dobrostanu ludzi
  • Podniesienie jakości wody na świecie poprzez propagowanie wśród rządów, społeczeństw, organizacji i indywidualnych ludzi aktywnego działania na rzecz zrównoważonej gospodarki wodą, poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom, dbałość o czystość własnego środowiska i budowę systemów oczyszczania i ponownej utylizacji wody

(…) W organizację obchodów Dnia, obok głównej agendy – Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP), zaangażowanych jest kilka innych agend ONZ oraz organizacji międzynarodowych, jak Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat), Radą Doradczą Sekretarza Generalnego UN do spraw Wody i Higieny (UNSGAB), Światowy Fundusz Żywnościowy (FAO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), UNESCO, UNCEF oraz Światowy Program Narodów Zjednoczonych ds. Wody.

W związku z obchodami Swiatowego Dnia Wody przygotowana została specjalna strona internetowa, zawierająca informacje na temat głównych zagadnień i problemów związanych z wodą, głównych inicjatyw podejmowanych na świecie dla poprawy jej jakości, najważniejszych kampanii i wydarzeń organizowanych na świecie w związku z Dniem, a także materiały reklamowe; banery, loga, wygaszacie ekranu – do pobrania ze strony.

Obchodzony od 1993 roku, Międzynarodowy Dzień Wody ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne NZ z inicjatywy uczestników Konferencji ma temat Środowiska i Rozwoju. Co roku obchody koncentrują się na jednym wybranym zagadnieniu związanym z wodą. W poprzednich latach tematami były: Wody przygraniczne (2009), Higiena (2008), Problemy niedoboru wody na świecie (2007), Woda i kultura (2006), Woda i życie (2005), Woda i katastrofy naturalne (2004), Woda dla przyszłości (2003), Woda dla rozwoju (2002), Woda w XXI wieku (2000).

Przesłanie Dyrektor Generalnej UNESCO, Iriny Bokowej

źródła tekstu i grafiki:

Dodaj komentarz