Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

03.11.09

Bytom instaluje separatory dla deszczówki

Miasto realizuje już od pewnego czasu wielki projekt finansowany ze środków unijnych pod nazwą “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”. W ramach przedsięwzięcia zajęto się również problemem wody deszczowej, która spływa do Bytomki z rejonów zurbanizowanych zabierając ze sobą nieczystości z ulic i podwórek. 

Zainstalowany separator nieczystości.

źródła:
- zdjęcia: strona internetowa Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (www.bpk.pl)
- artykuł: Życie Bytomskie (26.10.2009)

Dodaj komentarz