Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

22.03.09

Światowy Dzień Wody

22 dnia marca każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Wody. W tym roku święto kładzie nacisk na temat wód transgranicznych ich dzielenia i możliwości.

Dzień został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji UNCED w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Obchody Światowego Dnia Wody ustalono na dzień 22 marca. Pierwsze obchody odbyły się w r. 1993. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. (źródło: Wikipedia.org)

Niech ten dzień skłoni nas do refleksji nad sposobem gospodarowania wodą w naszych domach jak i naszym bliskim otoczeniu. Zastanówmy się przez chwile czy nie lepiej by się żyło w mieście, w którym problem zanieczyszczenia wód nie miałby miejsca. Nasze rzeki, źródła, jeziora i stawy wymagają od nas jeszcze wielu lat pracy i działań proekologicznych, aby można było stwierdzić, że zrobiliśmy wszystko by przywrócić ich naturalną bioróżnorodność i cieszyć się ich czystością.

Dodaj komentarz