Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

28.12.08

Muzeum w budynku dawnej oczyszczalni?

Ostatnio zajęliśmy się bliżej sprawą budynku byłej oczyszczalni ścieków w rejonie ul. Zabrzańskiej i Łagiewnickiej. Ten pochodzący z początku XX wieku budynek stoi obecnie niemalże niewykorzystany, a przecież posiada szereg walorów stawiających go w pierwszym szeregu bytomskich zabytków industrialnych.

Budynek stanowi własność gminy i jest zarządzany przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Po modernizacji struktury kanalizacyjnej w naszym mieście na terenie dotychczasowej oczyszczalni eksploatuje się jedynie pompy, które tłoczą ścieki komunalne z rejonu śródmieścia do odległej Oczyszczalni Śródmieście zlokalizowanej na granicy z Radzionkowem. Na potrzeby pompowni używa się jedynie kilku pomieszczeń budynku, reszta pozostaje niewykorzystana. Ponadto znajdują się w nich interesujące przedwojenne urządzenia techniczne m.in. sprężarka tłokowa, gazogenerator, filtry gazowe (wszystkie produkcji niemieckiej).

Jak się okazuje losem budynku interesowano się w ostatnich czasach. W marcu 2007 r. na zlecenie BPK wykonany został projekt adaptacji obiektu na muzeum tematyczne techniki użytkowej i ochrony środowiska. Program użytkowy obejmował m.in.:

- muzeum w części przyziemia, gdzie znajdują się stare urządzenia techniczne,

- ekspozycję stałą i zmienną na poziomie parteru,

- salę audiowizualną.

Sprawa muzeum została nagłośniona w mediach i… Niestety na dzień dzisiejszy brakuje środków na realizację przedsięwzięcia. Projekt leży na półce, mieszkańcy miasta obserwują powoli niszczejące mury budynku i wydaje się, że obecnie temat jest zamrożony. Czy rzeczywiście nikt nie jest już zainteresowany stworzeniem tego niezwykłego w skali regionu obiektu? Staramy się zdobyć więcej informacji na ten temat i będziemy o tym informować.

Komentarze

  • ~ Krzysztof

    Dzięki, że zajeliście się tą sprawą. Jeśli będzie wiecej głosów, może to bardziej dotrze do decydentów naszego miasta i właściciela oczyszczalni.

Dodaj komentarz