Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

17.11.08

Rozkopy w Karbiu

Uzyskaliśmy informację z Wydziału Ekologii UM w Bytomiu w sprawie rozkopanego terenu przy korycie rzeki w Karbiu. Jak się okazuje, ruszyły prace przy budowie nowej nitki kanału sanitarnego odprowadzającej ścieki z rejonu Karbia.Jak informuje Wydział Ekologii prace prowadzone są przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu. W pierwszej fazie wykonano wykopy kontrolne pod przyszły kanał i wyznaczono miejsce posadowienia studni łączącej stary kanał z nowym. Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2009 r.

Dodaj komentarz