Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

20.11.08

Gdzie jest początek rzeki?

Już pisałem o tym problemie. Wygląda na to, że nasza rzeczka wymaga również uporządkowania kartograficznego. Sprawa powróciła po niedawnym zakupieniu w księgarni mapy Bytomia (Wydawnictwo Kartograficzne PGK Katowice 2007). Według mapy rzeka wypływa w dwóch miejscach jednocześnie. Błąd, niedopatrzenie czy może bezpieczne wyjście wobec wątpliwości?

Na mapie widać doskonale, że Bytomka zaczyna bieg w rejonie Bytom-Karb, a także w okolicy Osiedla Arki Bożka. Czy można jednak nazywać dwa różne cieki tą samą nazwą? Jak się nam wydaje, sprawa wymaga wyjaśnienia. Wydawnictwo w Katowicach powołuje się na “Atlas podziału hydrograficznego Polski”. Według tej pozycji źródło znajduje się przy osiedlu Arki Bożka. Trudno nam się pogodzić z tą wersją, gdyż historycznie Bytomka sięgała powyżej tej odnogi cieku. Ponadto na niektórych mapach nosi on nazwę Rowu Granicznego – kiedyś przebiegała tędy granica polsko-niemiecka. Przed nami zatem wyzwanie zmierzające do ostatecznego rozwiania tych “źródłowych” wątpliwości.

Komentarze

 • ~ Senda

  Podobno za główną odnogę rzeki uwarza się tą która jest dłuższa. A co do nazwy “Rów graniczny” – należałoby dowiedzieć się, jak ów rów nazywał się przed powstaniem II RP.

 • ~ Mart

  Senda, dziękuję za komentarz. Muszę przyznać, że z zainteresowaniem śledziłem Waszą dyskusję w podobnym temacie na forum. Niezwykle ciekawe informacje i cenne mapy. Polecam innym zainteresowanym: http://forum.miechowice.net/viewtopic.php?t=315&postdays=0&postorder=asc&start=450

  Przypuszczamy, że pierwotny przebieg Bytomki jest obecnie skanalizowany i przebiega pod ul. Karola Miarki. Jeśli to prawda to w jaki sposób przyjąć dziś początek rzeki? Sprawa jest oczywiście na tym etapie dyskusyjna.

 • ~ Maks

  Jak wynika z archwalnych map pruskich oraz badań terenowych autora tych słów, rzeka ta bierze swój początek w okolicach Kopalni Centrum ( zdecydowanie błędne jest założenie o źródłach w okolicy Żabich Dołów).

 • ~ Michał

  Witam, Rzeka a raczej potok Bytomka ma swoje źródła gdzieś w okolicy dzielnicy rozbark, bądź w okolicy kościoła św. Jacka (jak podają najstarsi górale) to co wypływa z kopalni centrum i wcześciej to wody wypompowane z kopalni, więc jeżeli pompy się wyłączy to będzie wiadomo skąd biją naturalne źródła. Podwójna nazwa jest spowodowana tym, że ilość wody z kopalni jest dużo większa niż wody naturalne… dopływ przestaje być dopływem.

 • ~ Robert

  W literaturze występują istotne sprzeczności jeśli chodzi o historyczne źródła Bytomki. Według P. Nadolskiego historyczną Beuthener Wasser tworzyły dwa cieki – tj. o tej samej nazwie biorący początek w rejonie Karbia oraz Iserbach w rejonie Rozbarku. Tymczasem najstarsza mapa przedstawiająca bieg Bytomki (koniec XVIIIw.) informuje, że Beuthener Wasser brał początek na północny-wschód od historycznego Bytomia, czyli w rejonie dzisiejszego Rozbarku.

 • ~ Stefan

  Obecnie rzeka bytomka ma źródło w rejonie ulicy Wrocławskiej pod estakadą ( z kanalizacji deszcowej dzielnicy Karb i wody kopanianej).
  Kiedyś (XIX wiek) rzeka miała żródło w rejonie ulicy Celnej, która została zasypana w wyniku dźwigania nasypu szlaku PKP.

Dodaj komentarz