Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

28.11.08

Bytomskie młyny wodne

W przeszłości nad Bytomką funkcjonowało wiele młynów wodnych. Obiekty tego typu przeżywają dziś swój renesans – powstają w nich restauracje, puby czy hotele. Niestety na terenie Bytomia do dzisiejszych czasów nie zachował się żaden z nich.

Jednym z młynów istniejących jeszcze na początku XX w. był Młyn Pielki (fotografia – patrz zdjęcie pierwsze od lewej w nagłówku). Znajdował się w rejonie oczyszczalni ścieków przy ul. Łagiewnickiej (obecnie nieczynnej). Wykonany był w konstrukcji drewnianej. Został rozebrany na potrzeby tworzącej się w jego sąsiedztwie oczyszczalni ścieków.

Drugim z opisywanych obiektów jest Młyn Gojny (fotografia – patrz zdjęcie środkowe i pierwsze od prawej w nagłówku). Wybudowany został na przedpolu nasypu Kolei Prawoodrzańskiej, przy obecnej ul. Młyńskiej (sama nazwa ulicy niesie historyczną informację). Był to budynek murowany z przyległymi budynkami pomocniczymi.

Nie posiadamy na razie informacji, czy istnieją jakiekolwiek pozostałości po opisanych młynach (jak np. fundamenty). Temat jednak wydaje się interesujący i jakieś ciekawe wątki pewnie jeszcze się pojawią.

Komentarze

  • ~ majeranek

    “Atlas geograficzny Bytomia” Nadolskiego i Krawczyka sugeruje, że środkowa część budynku masarni na Młyńskiej jest historyczna. Można chyba przez to rozumieć, że była kiedyś częścią Młynu Gojnego, czy Młynu Schaudera (Nadolski w innej pozycji to rozróżnia, stare mapy nie) albo Grenze Mühle.

Dodaj komentarz