Rzeka

Bytomka - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Swoje źródła bierze na terenie miasta Bytom. Przepływa kolejno przez Bytom, Rudę Śląską, Zabrze oraz Gliwice, gdzie wpływa do Kłodnicy będąc jej prawym dopływem. Należy do dorzecza Odry.

06.09.08

Korytem rzeki – fotorelacja (część 2)

W sobotę (30/08/2008) wybraliśmy się na kolejną eksplorację terenów położonych wzdłuż rzeki. Tym razem interesował nas obszar związany z opisywaną wcześniej Promenadą do Goja. Rozpoczęliśmy od rejonu dawnej oczyszczalni Śródmieście, czyli skrzyżowania Zabrzańskiej i Łagiewnickiej.

Budynek dawnej spalarni śmieci

Budynek dawnej spalarni śmieci

Mijamy widoczny na fotografii budynek spalarni śmieci z lat 40 XX w. i wkraczamy w świat dzikiej przyrody (jak na bytomskie warunki). Bujna roślinność z trudem pozwala na odnalezienie ścieżki, ale jej istnienie świadczy, że ktoś tędy czasem chodzi…

Bytomka w okolicy Zamłynia

Bytomka w okolicy Zamłynia

Rzeka płynie na tym odcinku znacznie szerszym korytem niż wcześniej. Brzegi są zabezpieczone kostką granitową lub ażurową płytą betonową.
Wkrótce odkrywamy zachowane przyczółki niewielkich mostów. Ich lokalizacja pokrywa się z kładkami dla pieszych z pocztówki pokazującej Promenadę do Goja. Tędy przebiegała historyczna trasa spacerowa do młyna…

Dawny przyczółek mostu

Dawny przyczółek mostu

W pobliżu znajdujemy owalny otwór wylotowy z ceglaną fasadą. Przypuszczalnie jest to wylot nieczynnej już oczyszczalni ścieków Śródmieście.

Dawny wylot z oczyszczalni

Dawny wylot z oczyszczalni

Tędy wprowadzano do rzeki “oczyszczone” ścieki komunalne z terenu centrum miasta. Niestety przestarzały technicznie obiekt sprawiał, że odprowadzana woda nie spełniała odpowiednich norm czystości. Obecnie ścieki komunalne tłoczone są do położonej w Radzionkowie nowoczesnej oczyszczalni Centralna i tym samym Bytomka zostaje w dużym stopniu odciążona.

Gruzowisko

Gruzowisko

Niestety mimo tych działań Bytomka jest wciąż zaniedbana. Obserwujemy widoczne na zdjęciu gruzowisko rzeczne na kolejnym odcinku. Trudno również nie zauważyć jakości wody – jej klarowność jest absolutnie wątpliwa, kolor również.

Czy tu stał Młyn Goja?

Czy tu stał Młyn Goja?

Docieramy do końca naszej dzisiejszej eksploracji. Stajemy na mostku prowadzącym z ul. Młyńskiej na ogródki działkowe i spoglądamy w kierunku stojącego nad rzeką budynku. Według naszych analiz na mapie, właśnie tam stał kiedyś młyn wodny Goja, do którego prowadziła promenada spacerowa. Trudno uwierzyć, że okres kilkudziesięciu ostatnich lat tak zmienił to miejsce…

Komentarze

  • ~ Adamina

    Gdy coś stracimy zaczynamy to doceniać . Bytomka jest piękną rzeką tylko trochę zaniedbaną . Ale więcej takich ludzi jak Wy a stanie się królową Śląska .

  • ~ Przemek

    na goju miałem ogródek, i od czas kiedy go miałem około 20 lat nie było tam młynu już, tylko warsztat samochodowy

  • ~ Jd.

    Spalarnia śmieci? Raczej kotłownia dla potrzeb oczyszczalni.

Dodaj komentarz